ورود به پنل کاربری
چهارشنبه 1 بهمن 1399
دانشکده علوم جغرافیایی

پیام تبریک-خانم دکتر حجازی زاده

 | تاریخ ارسال: 1399/10/10 | 


دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر طیبه کیانی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/16 | 

دفعات مشاهده: 7829 بار   |   دفعات چاپ: 224 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر احمد زنگانه

 | تاریخ ارسال: 1397/2/16 |  
​ 

 

 


 

دفعات مشاهده: 8075 بار   |   دفعات چاپ: 294 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر محمد سلیمانی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/16 | 
                              

   

دفعات مشاهده: 7590 بار   |   دفعات چاپ: 221 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر قنواتی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/16 | 

دفعات مشاهده: 7143 بار   |   دفعات چاپ: 215 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر افشین متقی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/16 | 
 

دفعات مشاهده: 7950 بار   |   دفعات چاپ: 212 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر حسین ربیعی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/16 | 


 

دفعات مشاهده: 7268 بار   |   دفعات چاپ: 237 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر فرزانه ساسان پور

 | تاریخ ارسال: 1397/2/16 | 
مبانی پایدار توسعه کلانشهر ها
 

دفعات مشاهده: 7517 بار   |   دفعات چاپ: 201 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر پرویز ضیائیان

 | تاریخ ارسال: 1397/2/16 | 
 

دفعات مشاهده: 7156 بار   |   دفعات چاپ: 207 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر سیمین تولایی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/15 | 

 

دفعات مشاهده: 7790 بار   |   دفعات چاپ: 269 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر طاهر پریزادی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/15 | 
 

دفعات مشاهده: 7706 بار   |   دفعات چاپ: 513 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر شماعی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/15 | 
     

​               

دفعات مشاهده: 6718 بار   |   دفعات چاپ: 212 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر علی موحد

 | تاریخ ارسال: 1397/2/15 |  

دفعات مشاهده: 7167 بار   |   دفعات چاپ: 214 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر وحید ریاحی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/15 | 


 

دفعات مشاهده: 7856 بار   |   دفعات چاپ: 202 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر زهرا بیگم حجازی زاده

 | تاریخ ارسال: 1397/2/15 | 


  
  
 


 

دفعات مشاهده: 8318 بار   |   دفعات چاپ: 238 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر حسن افراخته

 | تاریخ ارسال: 1397/2/15 | 

 

دفعات مشاهده: 7948 بار   |   دفعات چاپ: 307 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر بهلول علیجانی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/15 | 
   
​          
 

دفعات مشاهده: 7439 بار   |   دفعات چاپ: 190 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر حمید جلالیان

 | تاریخ ارسال: 1397/2/11 | 
دفعات مشاهده: 7227 بار   |   دفعات چاپ: 199 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر