ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

 | تاریخ ارسال: 1400/1/17 | 


دفعات مشاهده: 1822 بار   |   دفعات چاپ: 160 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هفتمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

 | تاریخ ارسال: 1400/1/17 | 

دفعات مشاهده: 1813 بار   |   دفعات چاپ: 153 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران

 | تاریخ ارسال: 1400/1/17 | 


دفعات مشاهده: 1810 بار   |   دفعات چاپ: 157 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ونقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد و توسعه روابط منطقه ای

 | تاریخ ارسال: 1398/12/24 | دفعات مشاهده: 5232 بار   |   دفعات چاپ: 312 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها، سازگاری و تعدیل

 | تاریخ ارسال: 1398/10/3 | 


دفعات مشاهده: 7035 بار   |   دفعات چاپ: 367 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر