ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

 | تاریخ ارسال: 1400/1/17 | 


دفعات مشاهده: 3030 بار   |   دفعات چاپ: 260 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هفتمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

 | تاریخ ارسال: 1400/1/17 | 

دفعات مشاهده: 3040 بار   |   دفعات چاپ: 241 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران

 | تاریخ ارسال: 1400/1/17 | 


دفعات مشاهده: 2978 بار   |   دفعات چاپ: 244 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ونقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد و توسعه روابط منطقه ای

 | تاریخ ارسال: 1398/12/24 | دفعات مشاهده: 6358 بار   |   دفعات چاپ: 396 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها، سازگاری و تعدیل

 | تاریخ ارسال: 1398/10/3 | 


دفعات مشاهده: 8205 بار   |   دفعات چاپ: 454 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر