ورود به پنل کاربری

معرفی گروه جغرافیای انسانی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/27 | 
اعضای هیات علمی گروه جغرافیای انسانی(به ترتیب حروف الفبا):
   استاد گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: hafrakhtehyahoo.com

   استادیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: behrouzhotmail.com

   استادیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: tparizadikhu.ac.ir


   دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۲۹۰۸
   پست الکترونیک: hamidjalaliankhu.ac.ir

   دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: riahikhu.ac.ir

   استادیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: zanganeh۴۵yahoo.com

   دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
    رزومه علمی
    رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: m_soleimani_mehryahoo.com

   دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: sasanpourkhu.ac.ir

   دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
    رزومه علمی
    رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۸۸۳۹۳۵۹
   پست الکترونیک: shamaialiyahoo.com

   استادیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: asgharkhu.ac.ir

   دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی 
    رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
    رزومه علمی
    رزومه بین المللی
    شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
    پست الکترونیک: azizpourkhu.ac.ir

   استادیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۸۴۵۴۸۸۸
   پست الکترونیک: habibfasihiyahoo.com

   استادیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: ghadermarzi۶۲yahoo.com

   استادیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: karami-tayahoo.com

   استادیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۸۸۲۹۳۹۵
   پست الکترونیک: kamanroodikhu.ac.ir


دفعات مشاهده: 613 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر