ورود به پنل کاربری
چهارشنبه 1 بهمن 1399
دانشکده علوم جغرافیایی

معرفی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/27 | 
اعضای هیات علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(به ترتیب حروف الفبا):
  استادیار گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  رشته سنجش از دور(RS)
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: tavako_myahoo.com

  استادیار گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  رشته سنجش از دور(RS)
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: reza۵۴_۲۰۱۳yahoo.com

  استادیار گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  رشته سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: hani.rezayangmail.com

  استادیار گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  رشته سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: jsadidigmail.com

  دانشیار گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  رشته سنجش از دور(RS)
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: rsgis۱۰۰۰yahoo.com


دفعات مشاهده: 393 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر