معرفی رشته ژئومورفولوژی

 | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 
رشته ژئومورفولوژی(دوره دکتری):

ژئومورفولوژی جدید بیشتر مبتنی بر مقایسه سیستماتیک اشکال ناهمواری ها و نهشته‌هایی است که موجب تعیین سن آن ها می‌گردد و همچنین تعیین اشکال اولیه و اصلی ناهمواری ها و بالاخره شناسایی فرآیندها و محیط موورفوکلیماتیک هنگامی که ناهمواری ها را بوجود آورده‌اند، مورد توجه می‌باشد. همچنین ژئومورفولوژی از مطالعات آماری برای بررسی اشکال ناهمواری ها بهره می‌گیرد و سعی دارد در تحول ناهمواری های زمین علیرغم پیچیده بودن مساله دینامیک طبیعت، سهم فرآیندهای مختلف ناشی از آب و هوا و پوشش گیاهی و ماهیت سنگ ها و ساخت زمین و تغییر شکل های تکتونیکی و میراث مراحل اولیه تکامل را از نظر دور ندارد. با توجه به اینکه کشور ایران، در زمینه­ ی مخاطرات محیطی همچون سیلاب، زلزله، فرسایش خاک، نشست زمین، بیابانزایی و ... دارای معضلات زیادی است؛ لذا اهمیت این رشته و جایگاه آن در شناسایی و مدیریت مخاطرات بیش از پیش نمود یافته است.

برنامه درسی دوره دکتری
برنامه درسی دوره دکتری(جدید)

 
رشته ژئومورفولوژی-گرایش آمایش محیط(کارشناسی ارشد):

ژئومورفولوژی جدید بیشتر مبتنی بر مقایسه سیستماتیک اشکال ناهمواری ها و نهشته‌هایی است که موجب تعیین سن آن ها می‌گردد و همچنین تعیین اشکال اولیه و اصلی ناهمواری ها و بالاخره شناسایی فرآیندها و محیط موورفوکلیماتیک هنگامی که ناهمواری ها را بوجود آورده‌اند، مورد توجه می‌باشد. همچنین ژئومورفولوژی از مطالعات آماری برای بررسی اشکال ناهمواری ها بهره می‌گیرد و سعی دارد در تحول ناهمواری های زمین علیرغم پیچیده بودن مساله دینامیک طبیعت، سهم فرآیندهای مختلف ناشی از آب و هوا و پوشش گیاهی و ماهیت سنگ ها و ساخت زمین و تغییر شکل های تکتونیکی و میراث مراحل اولیه تکامل را از نظر دور ندارد. با توجه به اینکه کشور ایران، در زمینه­ ی مخاطرات محیطی همچون سیلاب، زلزله، فرسایش خاک، نشست زمین، بیابانزایی و ... دارای معضلات زیادی است؛ لذا اهمیت این رشته و جایگاه آن در شناسایی و مدیریت مخاطرات بیش از پیش نمود یافته است.
 
رشته ژئومورفولوژی- گرایش ژئومورفولوژی نظری(کارشناسی ارشد):

ژئومورفولوژی جدید بیشتر مبتنی بر مقایسه سیستماتیک اشکال ناهمواری ها و نهشته‌هایی است که موجب تعیین سن آن ها می‌گردد و همچنین تعیین اشکال اولیه و اصلی ناهمواریها و بالاخره شناسایی فرآیندها و محیط موورفوکلیماتیک هنگامی که ناهمواری ها را بوجود آورده‌اند، مورد توجه می‌باشد. همچنین ژئومورفولوژی از مطالعات آماری برای بررسی اشکال ناهمواری ها بهره می‌گیرد و سعی دارد در تحول ناهمواری های زمین علیرغم پیچیده بودن مساله دینامیک طبیعت، سهم فرآیندهای مختلف ناشی از آب و هوا و پوشش گیاهی و ماهیت سنگ ها و ساخت زمین و تغییر شکل های تکتونیکی و میراث مراحل اولیه تکامل را از نظر دور ندارد. با توجه به اینکه کشور ایران، در زمینه ­ی مخاطرات محیطی همچون سیلاب، زلزله، فرسایش خاک، نشست زمین، بیابانزایی و ... دارای معضلات زیادی است؛ لذا اهمیت این رشته و جایگاه آن در شناسایی و مدیریت مخاطرات بیش از پیش نمود یافته است.
 
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد

دفعات مشاهده: 3634 بار   |   دفعات چاپ: 280 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر