معرفی رشته جغرافیای سیاسی

 | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 
رشته جغرافیای سیاسی(دوره دکتری):
 
جغرافیای سیاسی اگر چه نسبت به برخی گرایش های جغرافیا نوپاتر و نوپدیدتر است، اما به جهت گستردگی موضوعات و مسائل مورد مطالعه، گستره بزرگی از موضوعات را بررسی می کند. مسائل داخلی کشورها، از جمله تقسیمات کشوری، مدیریت سیاسی فضا، بحران های زمین پایه مانند کشمکش بر سر منابع آب و انرژی، بحران های مردم پایه مانند واگرایی و همگرایی و انسجام ملی، توزیع و تمرکز قدرت سیاسی و توسعه، موضوعات سرزمین پایه مانند مرزها و سرزمین های حاشیه ای و نیز مسائل فراملی مانند رقابت های ژئوپلیتیک و نیز امنیت پیرامونی از مهمترین مسائل مورد بحث در جغرافیای سیاسی در مقطع دکتری است.

برنامه درسی دوره دکتری


 
رشته جغرافیای سیاسی- گرایش ژئوپلیتیک(کارشناسی ارشد):

اگر چه امروزه مسائل و گرفتاری های سیاسی امنیتی کشورهای جهان به شدت در هم پیچیده و چند وجهی شده است و به سختی می توان مرز بین مسائل داخلی و خارجی را ترسیم کرد، اما به طور سنتی حوزه مطالعات و بررسی های ژئوپلیتیک، موضوعات فراملی و حتی جهانی بوده است. به طور نمونه مناسبات قدرت در سطح جهان و راه‏های دست‏یابی به قدرت جهانی و افزایش آن، رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی در مناطق ژئوپلیتیک، دگرگونی های هرم قدرت جهانی، کنش های اقتصادی قدرت ها یا ژئواکونومیک، همچنین کنش های فرهنگی یا ژئوکالچر، رقابت بر سر منابع کمیاب زمین مانند انرژی و آب از مهمترین موضوعاتی است که در گرایش ژئوپلیتیک مطالعه و بررسی می شود.
 
رشته جغرافیای سیاسی- گرایش مطالعات ایران(کارشناسی ارشد):

جغرافیای سیاسی پدیده‏های سیاسی را در فضای درونی یک کشور مورد بحث قرار می‏دهد که به طور سنتی موضوعاتی تقسیمات کشوری و رقابت های مکانی، توسعه و نابرابری فضایی، مدیریت و نگهداری مرزها، مسائل و منابع آب، مسائل قومی، مهاجرت و پیامدهای آن، جغرافیای انتخابات، مدیریت سیاسی فضا و دولت محلی و ... از مهمترین مسائل مورد بررسی در این کشور است.  مانند مرز، ملت، حکومت و سرزمین است. در گرایش ایران این موضوعات با تمرکز بر مشکلات و مسائل جاری ایران بررسی و مطالعه می شود.
 
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد

 

دفعات مشاهده: 8522 بار   |   دفعات چاپ: 268 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر