مصوبات شورای دانشکده علوم جغرافیایی

 | تاریخ ارسال: 1400/8/25 | 
مصوبات یکصد و سی و نهمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۱
مصوبات یکصد و چهل و سومین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۶
مصوبات یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
مصوبات یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸
مصوبات یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ  ۱۴۰۰/۴/۲۹ 

مصوبات یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸
مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲
مصوبات یکصدو پنجاهمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۲
مصوبات یکصدوپنجاه و یکمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

ابلاغ بند۶ مصوبه یکصدوپنجاه و یکمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
مصوبات یکصدوپنجاه و دومین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹


 


دفعات مشاهده: 2038 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر