دانشکده علوم جغرافیایی- آرشیو اخبار
مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه خوارزمی با همکاری کرسی یونسکو در بازیافت اب برگزار می کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.9290.71654.fa.html
برگشت به اصل مطلب