دانشکده علوم جغرافیایی- همایش ها و کفرانس ها
همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ونقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد و توسعه روابط منطقه ای

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/24 | 


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.24549.57207.fa.html
برگشت به اصل مطلب