دانشکده علوم جغرافیایی- اعلان دفاع و سمینار
جلسه دفاع رساله دکتری خانم سحر مهدوی تحلیل پهنه های الحاقی به منظور ارتقای سطح پایداری با الگوی دهکده شهری (مطالعه موردی: شهر ساری)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/27 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.26210.69699.fa.html
برگشت به اصل مطلب