دانشکده علوم جغرافیایی- اعلان دفاع و سمینار
نشست هفتم از سلسله نشست‌های الزامات نظری آمایش فرهنگ در ایران: ظرفیت‌های فرهنگی عشایر در آمایش فرهنگ کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/4 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.26210.69773.fa.html
برگشت به اصل مطلب