اخبار
فرصت مطالعاتی جدید
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
فراخوان اولویت های پژوهشی سال جاری
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
چالش هفته نظام ایده ها و نیازها
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
اولین کنگره ملی پژوهش پاک
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
آرشیو
اطلاعیه ها
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳ اردیبهشت
همایش ملی مدار معلمی
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳ اردیبهشت
نخستین همایش ایران شناسی و گردشکری
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳ اردیبهشت
۱۱۲ موسسه ایرانی در فهرست نیچر ایندکس
شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۱ بهمن
کنفرانس ملی داده کاویی
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۱۶ بهمن
نشریه علمی آبخوان وقنات
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۱۶ بهمن
چهارمین دوره رقابت علمی کنز
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای محمد مهدی مه آبادی پور
توسعه درونی شهر ورامین
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای امیرمحمّد طهماسبیان
احیای روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک شیعه در غرب آسیا
اطلاعات بیشتر
بازسازی فرین های آب و هوایی در منطقه جنگلی چهارباغ
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای روح الله بلخی
ارزیابی سیاست های ساماندهی کانون های اسکان غیر رسمی با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد مطالعه: ...
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم معصومه کریمی
ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی در شهرقدس
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم زهرا عقوبیان صوفیلار
تحلیل قابلیت های گردشگری با رویکرد برند سازی مورد مطالعه شهرستان نظرآباد
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای میلاد فراقی علیشاه
نقش ویژگی‌های هندسی و رنگ داده‌های اپتیک سنجش از دور در استخراج اتومبیل‌ها از تصاویر اپتیک ...
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم مهسا امینی
بهره گیری از روش های هوش مصنوعی و شاخص هایی چون بافت تصاویر هوایی و ماهواره ای ...
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع رساله دکتری آقای محمدابراهیم محمدی مسعودی
نقش نوغانداری در اقتصادروستایی ناحیه نطنز
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای محمد سیاه کمری
پایش و واکاوی رفتار خشکسالی با استفاده از داده های دورسنجی در استان کرمانشاه
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع رساله دکتری آقای سید فرهاد خدا بخشی
عنوان: تحلیل و آینده نگری تحولات کالبدی در حریم کلانشهر تهران. (مورد مطالعه: حریم منطقه ۲۲ ...
اطلاعات بیشتر
نشست هفتم از سلسله نشست‌های الزامات نظری آمایش فرهنگ در ایران: ظرفیت‌های فرهنگی عشایر در ...
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع رساله دکتری آقای حسن محمدی
تبیین جریان خروج سرمایه مالی از بخش کشاورزی روستاها (مورد مطالعه: شهرستان دهگلان در استان ...
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم سیده سعیده بیرقی
تحلیل پیامدهای الحاق روستا به شهر (مورد مطالعه:منطقه مهر شهر در بیرجند )
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع رساله دکتری خانم سحر مهدوی
تحلیل پهنه های الحاقی به منظور ارتقای سطح پایداری با الگوی دهکده شهری (مطالعه موردی: ...
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: 17-14 بهمن ۱۴۰2
انتخاب واحد با تاخیر: 20-18 بهمن 1402
شروع کلاسها: 21 بهمن ۱۴۰2
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 30-28 بهمن 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 14 فروردین لغایت 12 خرداد 1403
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 23 خرداد 1403
امتحانات: 26 خرداد لغایت 11 تیر 1403
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده: 25-22 اردیبهشت 1403
ارزشیابی نیمسال جاری: 29 اردیبهشت لغایت 7 خرداد 1403