ورود به پنل کاربری
دکتر طاهر پریزادی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

مقطع تحصیلی

رشتـه

دانشگاه محل تحصیل

عنوان پایان نامه

استاد راهنما و مشاور

دکتری

دکترای جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری

دانشگاه اصفهان

"بررسی توسعه درون شهری با تاکید بر مسکن" مورد مطالعه: شهر سنندج

دکترحمیدرضا وارثی

دکتر اصغر ضرابی

کارشناسی ارشد

شهرسازی(برنامه ریزی شهری و منطقه ای)

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

عنوان پایان نامه :بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری در نواحی مرکزی– تاریخی دچار افت شهری نمونه موردی : ناحیه مرکزی – تاریخی دچار افت شهری قزوین

خانم دکتر زهره دانشپور

کارشناسی

علوم اجتماعی- برنامه ریزی اجتماعی

دانشگاه شیراز

-

-

دوره­های­ تخصصی­ دیگر

دروه پدافند غیرعامل

دانشگاه اصفهان

-

-

کارگاه آرمانشهر اسلامی

دانشگاه اصفهان

-

-

مدیریت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران

شهرداری تهران

-

-

دروه های تخصصیGIS

دانشگاه تهران

-

-

بیوگرافی

طاهـــــــــــــر پریزادی 

-        عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

-        دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

-        کارشناسی ارشد شهرسازی(برنامه ریزی شهری ومنطقه ای) دانشگاه شهید بهشتی تهران

-        عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

-        ناظرعالی طرح های توسعه شهری و روستایی استان لرستان و ...

 

" بسمه تعالی "

*      نام :   طاهـــر

*      استادیار: پایه 6

*      نام خانوادگی :  پریزادی

*      ایمیل:Tparizadi@yahoo.com

*      تاریخ تولد :   1356

*      شماره تماس: 09128819280

*      وضعیت خدمت سربازی: دارای کارت پایان خدمت

*  تعداد فرزندان: یک    

*      وضعیت تاهل: متاهل

*     

1-   سوابق تحصیلی :

      

مقطع تحصيلي

رشتـه

دانشگاه محل تحصيل

عنوان پایان نامه

استاد راهنما و مشاور

دكتري

دکترای جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری

دانشگاه اصفهان

"بررسی توسعه درون شهری با تاکید بر مسکن"

مورد مطالعه: شهر سنندج

دکترحمیدرضا وارثی

دکتر اصغر ضرابی

كارشناسي ارشد

شهرسازی(برنامه ریزی شهری و منطقه ای)

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری در نواحی مرکزی تاریخی دچار افت شهری مورد مطالعه : قزوین

خانم دکتر زهره دانشپور

کارشناسی

علوم اجتماعی- برنامه ریزی اجتماعی

دانشگاه شیراز

تحلیل نواحی اجتماعی  مورد مطالعه : شهرشیراز

دکتر عبدالعلی لهسایی زاده

دوره­های­تخصصي­ ديگر

دروه پدافند غیرعامل

دانشگاه اصفهان

-

-

کارگاه آرمانشهر اسلامی

دانشگاه اصفهان

-

-

مدیریت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران

شهرداری تهران

-

-

دروه های تخصصیGIS

دانشگاه تهران

-

-

2-  سوابق آموزشي

رديف

نام­دانشگاه­يامؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

مرتبه علمی

عنوان­درس­هايي­كه تدريس­­نموده­يامي­نمائيد.

تاريـخ

نشاني دانشگاه

شروع

پايان

1

دانشگاه خوارزمی

استادیار

سیاستهای توسعه مسکن ،ارزیابی پیامدهای طرحهای بهسازی ونوسازی شهری ، ارزیابی و کاربرد آمار وgis در مقطع ارشد و روش تحقیق علمی در جغرافیا در مقطع ارشد ودکترا

و مبانی جمعیت شناسی ، جغرافیای جمعیت ،جغرافیای اقتصادی ،مسکن و سکونتگاههای غیر رسمی و .... در مقطع کارشناسی

1392

تا کنون

تهران دورازه  دولت

2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیات بروجرد-

مقطع کارشناسی ارشد

استادیار

استاد راهنما پایان نامه های کارشناسی ارشد شهرسازی و تدریس طرح در شهرسازی1،روشهای برنامه ریزی شهری،برنامه ریزی مسکن،برنامه ریزی حمل ونقل،مدیریت شهری،حقوق شهری،کارگاه برنامه ریزی شهری1و2

مهر 1389

1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیات بروجرد

3

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

مدرس

Spss پیشرفته(تدریس به اساتید دانشگاه)

1389

1389

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

4

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

مدرس

مبانی Gis وArcgis مقدماتی وپیشرفته وGps

1385

1387

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین- جهاد دانشگاهی

5

دانشگاه ملی لرستان

مدرس

نقشه برداری در شهرسازی- کاربرد رایانه در شهرسازی،آمار ومدلهای کمی در شهرسازی

1391

1392

دانشگاه ملی لرستان

      

4- سوابق پژوهشي:

      

طرحهای پژوهشی

رديف

نام­دانشگاه­يامؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

عنوان­ پژوهش­

تاريـخ

نشاني پژوهشگاه

تلفــن

شروع

پايان

1

دانشگاه آزاد اسلامی- علوم وتحقیقات واحد بروجرد

طرح پژوهشی بررسی توسعه درونی شهر بروجرد

1390

1390

لرستان- بروجرد،دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات بروجرد

06623518009

2

دانشگاه آزاد اسلامی- علوم وتحقیقات واحد بروجرد

طرح پژوهشی بررسی شبکه شهری استان لرستان و ارائه الکوی بهینه توزیع جمعیت وفعالیت

1390

1390

لرستان- بروجرد،دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات بروجرد

06623518009

مقالات علمی- پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله

مجله

نوبت چاپ

1

« سطح بندي سكونتگاه ها و تعيين مراكزعملكردي محلي؛ نمونۀ موردي:دهستان صاحب  بخش زيويه شهرستان سقز»

فصلنامه جغرافیا

سال نهم،شماره 28، بهار 1390

2

استفاده از تکنیک دلفی دربرنامه ریزی و مدیریت شهری

مطالعات مدیریت شهری

-

3

بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری در نواحی مرکزی– تاریخی دچار افت شهری نمونه موردی : ناحیه مرکزی – تاریخی دچار افت شهری قزوین

فصلنامه جغرافیا

-

4

ساماندهی فضایی نواحی مرزی همجوار با مرز ایران وپاکستان وبا رویکرد پدافند غیرعامل

فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی شهری

سال دوم، شماره پنجم،تابستان 1390

5

امکان سنجی پتانسیل های گردشگری درشهر سقز با استفاده از مدل SWOT

مطالعات مدیریت شهری

سال دوم، شماره سوم، پاییز 1389

6

تحليل فضايي شاخص هاي توسعه خدمات بهداشت ودرمان در استان کردستان

فصلنامه جغرافیا

سال دهم،شماره 32، بهار 1391

7

سنجش وتحلیل سطوح توسعه يافتگي نواحی روستایی استان کردستان» با استفاده از مدل تحليل خوشه اي

مطالعات مدیریت شهری

سال سوم، شماره هفتم، پاییز 1390

8

بررسی تمهيدات پدافند غیر عامل در طرح هاي توسعه شهري در رویکردی تحلیلی  نمونه موردی: شهرمرزی سقز

مدیریت شهری

-

9

امنيت و ايمني در فضاهاي شهري با رويکرد پدافند غير عامل نمونه موردي: منطقه پنج کلانشهرتهران

مطالعات مدیریت شهری

سال سوم، شماره پنجم، بهار 1390

10

بررسی  تاثیر هدفمندی یارانه ها بر استفاده از حمل ونقل عمومی در شهرتهران

فصلنامه مدیریت شهری

1389

12

تحلیل ساختارهای  شهر شهریار و ارائه راهبردهای پدافند غیر عامل

فصلنامه جغرافیا

سال نهم،شماره 30، پاییز 1390

13

تحلیل و تعیین فرم کالبدی شهر اصفهان با استفاده از مدل موران وگری

فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی شهری

سال سوم، شماره نهم،تابستان 1391

14

بررسی نقش طرحهای توسعه کالبدی در پراکنده رویی شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: شهر سنندج)

جغرافیا و توسعه ناحیه ای

شماره 17 پائیز وزمستان نود

15

بررسی وتحلیل قابلیتها و مزایای نسبی توسعه منطقه ای در بنادر شمال ایران با استفاده از تلفیق تکنیکهای Topsis ,Electre

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

سال دوم شماره ششم تابستان 1391

16

توسعه درون شهری با استفاده از تکنیک آیدا

مطالعات مدیریت شهری

1390

17

Urban infill development by emphasizing housing (case study: sanandaj city)

Sustainable development

2012

18

Study of urban infill development

Sustainable development

-

19

تحلیل فرم کالبدی شهر بروجرد

فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران-

سال دوازدهم شماره 42- پاییز1393

20

تحلیل پایداری شهر بروجرد در مقایسه با نقاط شهری کشور

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

( شماره 41، تابستان 1395)

همایشها وکنفرانسهای ملی وبین المللی

عنوان مقاله

کنفرانس و همایش

سال ارائه

سنجش وتحلیل وضعيت سكونتي وكالبدي نقاط روستايي استان كردستان طي سه دهه  65،75، 1385

شرکت و ارائه در اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا در سیستان وبلوچستان 1388

1390

تحلیلی فضایی بر روند مهاجرت در استان کردستان

ارائه مقاله به اولین کنفرانس ملی مهاجرت در تهران 1388

1389

برنامه ريزي مسکن روستايي کشور؛ در قالب طرح جامع مسکن استان

ارائه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مسکن

1391

کتب چاپ شده

عنوان کتاب

سال چاپ

انتشارات

مفاهیم بنیادین در پدافند غیر عامل با تاکید بر شهر وناحیه

1389

کهن پرداز

اداره امور مادرشهر و برنامه ریزی استراتژیک

1391

نویسنده

       4- راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد شهرسازی و معماری

ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

دانشگاه

1

برنامه ریزی زمین ومسکن شهر بروجرد وارائه الگوی معماری مسکن ایرانی- اسلامی

کارشناسی ارشد معماری

علوم وتحقیقات بروجرد

2

برنامه ریزی حمل ونقل شهر کرمانشاه با تاکید بر پیاده محوری

کارشناسی ارشد شهرسازی

علوم وتحقیقات بروجرد

3

بررسی شاخصهای سیما و منظر محلات سنتی و ارائه الگوی مطلوب شهرسازی و معماری کشور(مورد مطالعه: محله پامنار تهران)

کارشناسی ارشد معماری

علوم وتحقیقات بروجرد

4

تجدیدحیات بافت دارای افت شهری(مورد مطالعه: شهر دزفول)

کارشناسی ارشد شهرسازی

علوم وتحقیقات بروجرد

5

بررسی معیارهای ساماندهی بازار سنتی ایران با تاکید بر اصلاح کالبدی و احیا تعاملات اجتماعی(مورد مطالعه: بازار سنتی شهر همدان)

کارشناسی ارشد معماری

علوم وتحقیقات بروجرد

6

تبیین الزمات پدافند غیرعامل در برنامه ریزی توسعه شهری مورد مطالعه: شهر سرعین

کارشناسی ارشد شهرسازی

علوم وتحقیقات بروجرد

7

سطح بندی عملکردی شهرستانهای استان مازندران به لحاظ ظرفیتهای جذب گردشگر

کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

8

بررسی راهکارهای کاهش سفرهای درون شهری با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) مطالعه موردی : شهر کرمانشاه

کارشناسی ارشد شهرسازی

علوم وتحقیقات بروجرد

9

سطح بندي عملکردي شهرهاي استان مازندران به لحاظ ظرفيت هاي جذب گردشگري با تاکيد بر راهکارهاي تقويت و تجهيز پتانسيل هاي گردشگري

کارشناسی ارشد شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

10

بررسي جايگاه پدافند غير عامل در برنامه ريزي سکونتگاههاي انساني و ارائه تمهيدات برنامه ريزانه در جهت مقابله با بحران مورد مطالعه : شهرستان اليگودرز

کارشناسی ارشد شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

11

سازماندهي فضايي جمعيت و فعاليت بر پهنه سرزميني (مورد مطالعه : شهرستان زنجان)

کارشناسی ارشد شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

12

ارزيابي طرح شهرهاي جديد در مناطق شهري نمونه موردي : شهر جديد هشتگرد

کارشناسی ارشد شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

13

بررسي توانهاي اقتصادي ، کالبدي- فضايي استان قزوين با رويکرد آمايش سرزمين

کارشناسی ارشد شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

14

بررسي نقش شهرک صنعتي اشتهارد در توسعه و تعادل منطقه استان البرز

کارشناسی ارشد شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

15

بررسي عوامل موثر بر گردشگري روستايي منطقه الموت قزوين و ارائه راهبرهاي عملياتي توسعه گردشگري مورد مطالعه : روستاي زرآباد الموت

کارشناسی ارشد شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

5- راهنمایی و مشاوره  پایان نامه / رساله  جغرافیا

نام درس

عنوان پروژه

عنوان استاد

پايان نامه

بررسي تطبيقي كيفيت زندگي در روستاهاي محيطي و جديد مطالعه موردي: روستاهاي علي آباد و دهبه (شهرستان قيروكارزين)

مشاور

پايان نامه

تحليل اثر بخشي فعاليت معدني در پايداري اقتصاد روستايي مطالعه موردي معدن سنگ آهن سنگان

مشاور

پايان نامه

بررسي فرايند ساخت يابي فضايي-كالبدي سكونتگاه هاي پيرامون كلانشهرتهران- مطالعه موردي: محدوده شهري اسلامشهر-رباط كريم

مشاور

پايان نامه

بررسي وضعيت رشدهوشمند شهري دربخش مركزي شهريزد

مشاور

پايان نامه

بررسي پايداري الگوي توسعه فضايي شهربانه

مشاور

پروژه تحقيقاتي

تحليل فضايي امنيت و ايمني بافت فرسوده شهري- مورد مطالعه: شهرخرم آباد

سرپرست سمينار

پايان نامه

بررسي تاثيرمهاجرت بين المللي برامنيت شهري(مطالعه موردي: نقش مهاجران افغان برامنيت شهرستان ساوجبلاغ)

مشاور

پايان نامه

تحليلي بر الگوي توسعه فضايي منطقه 16 شهر تهران- مورد مطالعه محله باغ آذري  

راهنما

پايان نامه

آسيب شناسي نظام مديريت اجرايي طرح تفصيلي در توسعه فضايي- كالبدي مناطق كلانشهر تهران

مشاور

پايان نامه

ارزيابي الگوي برنامه‌ريزي طرح ساماندهي بافت فرسوده شهر كرد

مشاور

پايان نامه

تحليل اثرات خانه هاي دوم بر خزش روستايي، مورد دهستان بابلكنار (شهرستان بابل)

مشاور

پايان نامه

تحليل الگوهاي تامين مسكن روستايي در شهرستانهاي تايباد و باخرز

مشاور

پايان نامه

تحليل عوامل كالبدي – فضايي موثر بر ارزش مبادلاتي مسكن در شهر بيرجند

راهنما

پايان نامه

تحليل محرك هاي توسعه شهري در بافت تاريخي شهر قم

مشاور

پايان نامه

نقش بازارهاي فراشهري در تغييرات كالبدي محلات پيرامون منطقه 17 تهران

راهنما

پايان نامه

تحليل تحولات كالبدي – فضايي بخش مركزي شهر تهران

مشاور

پايان نامه

امكانسنجي توسعه گردشگري در منطقه 22 تهران از منظر شهر طبيعت محور

راهنما

پايان نامه

بررسي روند ساخت يابي فضايي – كالبدي اسكان غيررسمي در مشكين شهر – مطالعه موردي : كلانتر آباد

مشاور

پايان نامه

ارزيابي اجراي سياست تجميع در بافت هاي فرسوده – مورد مطالعه : محله نظام آباد در منطقه 7 تهران

مشاور

پايان نامه

امكاند سنجي توسعه محله محور بخش مركزي شهر قم

مشاور

پايان نامه

توسعه راهبردي محلات داراي فقر شهري مورد مطاله منطقه ثامن مشهد

مشاور

پايان نامه

شناسايي و تحليل محلات ناكارآمد شهر زابل

راهنما

رساله

تبيين جايگاه روستاشهرهادرشبكه شهري استان لرستان

مشاور

رساله

توسعه دروني شهربروجرد

مشاور

8- افتخارات علمی:

·        فارغ التحصیل و دانشجوی ممتاز کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز-1383

·        رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی سال 1383

·        کسب مقام علمی برگزیده استانی در هشتمین مجمع سراسری دانشجویان ممتاز در سال 78-1377

·        کارمند نمونه سازمان سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین در سال 1386

10- سوابق اشتغال متقاضي:

رديف

نام محل­كار

واحد سازماني

نوع­مسئوليت

شهرستان

تاريخ

نشـانـي

تلفــن

شروع

پايان

1

دانشگاه علوم وتحقیقات

شهرسازی و معماری

هیات علمی

بروجرد

1389

تاکنون

لرستان بروجرد- خیابان مدرس

06623518009

2

دانشگاه لرستان

شهرسازی

مدرس

خرم آباد

1391

تاکنون

لرستان- خرم آباد

-

3

سازمان مسکن وشهرسازی استان قزوین

شهرسازی

کارشناس شهرسازی

قزوین

1385

1387

قزوین خ فلسطین،روبری مسجد محمدرسول الله

-

4

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان وبلوچستان- همدان - کردستان

طرح هادی وساماندهی کالبدی

مشاور تهیه طرح

سیستان وبلوچستان- همدان - کردستان -

1384

تاکنون

بیناد مسکن انقلاب اسلامی استانهای یاد شده.

-

5

شرکت مهندسین مشاور پژوهش وعمران تهران

شهرسازی

کارشناس شهرسازی

تهران

1383

1385

تهران- بلوار میرداماد روبروی ساختمان پایتخت بالای آزمایشگاه مسعود.

02188785004-88788839

6

شرکت مهندسین مشاور آبادی هفت اقلیم- همکاری پروژه ای

شرکت مهندسین مشاورگیتی شار- همکاری پروژه ای

شرکت مهندسین مشاور فکر سازه میهن- همکاری پروژه ای

شرکت مهندسین مشاور امایش سرزمین رستاک- همکاری پروژه ای

شرکت مهندسین مشاور پرتوخط سوم- همکاری پروژه ای

شرکت مهندسین مشاور کارراهه توسعه- همکاری پروژه ای

 11- سوابق اجرایی:

·کارشناس ارشد حوزه شهرسازی سازمان مسکن وشهرسازی استان قزوین بمدت سه سال (1387-1384)

·        کارشناس دبیرخانه کارگروه شهرسازی ومعماری استان قزوین

·        کارشناس دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرهای تاکستان، آبیک، محمدیه، ضیاآباد،نرجه،خاکعلی

·        همکاری در دبیرخانه کمیسیون ماده 13 استان قزوین

·        کارشناس GIS  سازمان ، وعضو شورای کاربران GIS  استان قزوین

·        بررسی وهدایت طرح جامع شهر آبیک، هادی شهرهای دانسفهان،ارداق،خاکعلی، محمدیه،....

¨      کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور برنامه ریزی شهری و منطقه ای  پژوهش وعمران تهران  بمدت دو سال  و همکاری در تهیه طرح های(پیوست) :

¨      طرح بهسازی ونوسازی بافت قدیم و فرسوده تربت حیدریه

¨      طرح جامع شهرسازی حریم آمل

¨      طرح جامع منطقه کلاردشت

¨      طرح ساماندهی نوار ساحلی رودخانه کارون

¨      طرح  جامع وتفصیلی تاکستان

12- سوابق مطالعاتی:

¨      تهیه بیش از 80 طرح هادی توسعه روستایی مشاور بنیاد مسکن  انقلاب اسلامی استانهای کردستان ، همدان، لرستان ، کرمان، سیستان و بلوچستان ، خوزستان، بندرعباس وبوشهر از سال 1385 تاکنون:

*     مشاور حقیقی و مدیر پروژه 300 طرح شهری منطقه ای و روستایی در استان های سيستان وبلوچستان، کرمان، کردستان، همدان، هرمزگان ، بوشهر،قزوین و....

*     عامل چهارم طرحهای هادی روستایی در استان سیستان وبلوچستان.

*     عامل چهارم طرح های ساماندهی کالبدی سکونتگاههای روستایی استان لرستان

*     مدیر پروژه طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاههای روستایی بخشهای مرکزی دلفان و چگنی استان لرستان

*     مدیر پروژه طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاههای روستایی بخشهای نوارساحلی شهرستان چابهار وکنارک و  بخشهای مرزی شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان

·    تهیه شناسنامه و اطلس محلات شهرتهران قابل مشاهده برروی سایت شهرداری تهران و لینک « Tehran.ir»

·     تهیه برنامه راهبردی توسعه پیوسته شهر تهران

·        تهیه برنامه راهبردی تغییر وضع موجود منطقه 5 شهرتهران

·        تهیه طرح ارزیابی زیست محیطی دفع فاضلاب وتصفیه خانه شهر تاکستان

·        تهیه طرح ساماندهی مبلمان شهری محله اوین تهران

·        تهیه طرح ساماندهی فضایی سکونتگاههای روستائی بخش ارژن شهرستان شیراز

نرم افزار مهارت در نرم افزارهای

شرح

سطح تسلط

GIS

Spss

Auto cadmap

Auto cad

Civil3d

3dmax و  Photoshop  و 000

مجموعه Office

تدریس در دانشگاه بین المللی قزوین(شهرسازی،...)

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،تدریس در دانشگاه ملی لرستان

ترسیم پروفیلهای طولی و عرضی وتهیه نقشه های اجرایی

--

--

                       

دروس ارائه شده

روز/ساعت 07:30
08:30
08:30
09:30
09:30
10:30
10:30
11:30
11:30
12:30
12:30
13:30
13:30
14:30
14:30
15:30
15:30
16:30
16:30
17:30
17:30
18:30
18:30
19:30
19:30
20:30
20:30
21:30
21:30
22:30
شنبه
 
مركز تهران
65-1812032
سياست هاي كاربردي زمين و مسكن شهري در ايران

محل:ساختمان ابوريحان بيروني(ساختمان جغرافيا)-اتاق 401 طبقه چهارم-ساختمان جغرافيا امتحان:1397/03/23ساعت:13:30-15:30
پرديس بين الملل - محل تحصيل تهران
90-1812032
سياست هاي كاربردي زمين و مسكن شهري در ايران

محل:ساختمان پرديس بين الملل تهران-204-طبقه دوم ساختمان پرديس بين الملل امتحان:1397/03/23ساعت:10:00-12:00
يك شنبه
 
مركز كرج
24-1812011
تكنيك هاي برنامه ريزي ناحيه اي

محل:دانشكده ادبيات و علوم انساني-آز مايشگاه نقشه خواني امتحان:1397/03/29ساعت:08:30-10:30
مركز كرج
24-1812008
مسكن واسكان غير رسمي

محل:دانشكده ادبيات و علوم انساني-آز مايشگاه نقشه خواني امتحان:1397/03/28ساعت:10:30-12:30
دو شنبه
 
مركز تهران
55-1812054
اقتصاد زمين و مسكن شهري

محل:ساختمان ابوريحان بيروني(ساختمان جغرافيا)-اتاق 404 طبقه چهارم-ساختمان جغرافيا امتحان:1397/04/04ساعت:10:00-12:00
مركز تهران
56-1812054
اقتصاد زمين و مسكن شهري

محل:ساختمان ابوريحان بيروني(ساختمان جغرافيا)-اتاق 401 طبقه چهارم-ساختمان جغرافيا امتحان:1397/04/04ساعت:10:00-12:00
سه شنبه
 
مشاوره وراهنمایی دانشجویان دکترا و ارشد
چهار شنبه
 
مشاوره وراهنمایی دانشجویان ارشد و دکترا
پنج شنبه
 
جمعه
 
طرح درس زمین و مسکن شهری                       مقطع کارشناسی ارشد                          ترم ارائه : بهمن 1396
 
جلسه اول: تعاریف و ماهیت زمین شهری
جلسه دوم:جایگاه زمین شهری در برنامه ریزی توسه شهری
جلسه سوم:اقتصاد شهری و بازار زمین
جلسه چهارم : عوامل عرضه و تقاضای زمین شهری
جلسه پنجم:سیر تحول قوانین و سیاستهای زمین شهری در جهان و ایران
جلسه ششم:مدلها وتکنیک های تحلیل اقتصاد زمین شهری
جلسه هفتم: تحلیل اقتصادی اجتماعی و کالبدی مسکن شهری
جلسه هشتم:نظریه های برنامه ریزی مسکن
جلسه نهم: نظریه های برنامه ریزی مسکن شهری
جلسه دهم:شاخصهای اقتصاد مسکن در جهان و ایران
جلسه یازدهم:عوامل عرضه و تقاضای مسکن
جلسه دوازدهم:سابقه برنامه ریزی مسکن در ایران
جلسه سیزدهم:تکنیکهای برنامه ریزی اقتصاد مسکن
جلسه چهاردهم:فرایند برنامه ریزی مسکن در اقتصاد ملی و محلی
جلسه پانزدهم: جایگاه مسکن در برنامه ها و طرحهای توسعه شهری
 
طرح درس مسکن و اسکان غیر رسمی                       مقطع کارشناسی                            ترم ارائه : بهمن 1396
 
جلسه اول: تعاریف و مفاهیم
جلسه دوم:اهداف واقدامات برنامه ریزی مسکن
جلسه سوم:مراحل و روشهای برنامه ریزی
جلسه چهارم : روشهای برآورد نیاز به مسکن
جلسه پنجم:برقراری استاندارد برای مسکن وتسهیلات
جلسه ششم:سرمایه گذاری در بخش مسکن
جلسه هفتم: راهکارهای تامین مسکن وزمین
جلسه هشتم: سیاستهای خانه سازی
جلسه نهم: مطالعات پروژه های تامین مسکن
جلسه دهم:تعریف اسکان غیررسمی
جلسه یازدهم:علل پیدایش سکونتگاههای غیررسمی
جلسه دوازدهم:مسائل ومشکلات سکونتگاههای غیررسمی
جلسه سیزدهم:راهبردهای مواجه با سکونتگاههای غیر رسمی
جلسه چهاردهم:تجارب جهانی و ایران
جلسه پانزدهم: ارائه تحقیقات عملی دانشجویان

طرح درس: تکنیک های برنامه ریزی ناحیه ای                       مقطع کارشناسی                            ترم ارائه : بهمن 1396
 
جلسه اول: ناحیه به لحاظ مفاهیم منطقه
جلسه دوم:سیرتحولات منطقه ای در ایران وجهان
جلسه سوم:جغرافیا و توسعه ناحیه ای
جلسه چهارم : برنامه ریزی فضایی
جلسه پنجم:برنامه ریزی کالبدی
جلسه ششم: برنامه ریزی اقتصادی
جلسه هفتم: برنامه ریزی جامع
جلسه هشتم: حوزه نفوذ
جلسه نهم: اصول و مبانی تکنیکهای سطح بندی ناحیه ای
جلسه دهم:روش تحلیل جریانهای ناحیه ای
جلسه یازدهم:روش آنالیزجاذبه ای
جلسه دوازدهم:روش تعیین ساخت اقتصاد ناحیه ای
جلسه سیزدهم: تکنیک های توصیف ناحیه ای
جلسه چهاردهم:تکنیکهای تحلیل ناحیه ای
جلسه پانزدهم: تکنیک های تجویز وبرنامه ریزی و پیش بینی ناحیه ای