توصیف مختصر

متولد سال 1346 در خرمشهر هستم.با توجه به علاقه و نتیجه آزمون کنکور سراسری در رشته جغرافیای طبیعی در تبریز (کارشناسی) و سپس در دانشگاه تهران (کارشناسی ارشد) و نهایتا در دانشگاه تربیت مدرس تهران دکترا را احذ کردم و از سال 1370 به کار پژوهش در عرصه های کاربردی جغرافیا و از سال 1381 به کار آموزش و تدریس در دانشگاه خوارزمی مشغول هستم.
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
تبریز
تبریز
ایران
1369
2
کارشناسی ارشد
تهران
تهران
ایران
1373
3
دکترا
تربیت مدرس
تهران
ایران
1382
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
متوسط
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
1380
2
نرم افزارهای SPSS , Idrisi
1380
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی
1370
2
ژئومورفولوژی شهری
1370
3
ژئومورفولوژی و آمایش فضاهای شهری و روستایی
1370
4
سیستم اطلاعات جغرافیایی
1380
5
مخاطرات ژئومورفولوژیکی
1385
6
ژئومورفولوژی رودخانه ای
1380
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تحلیل و پهنه‌بندی مخاطرات شهر ناغان و ناحیه پیرامونی با استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی
امیر کرم
قطب تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
تهران
تکمیل شده
1388
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تحلیل تاثیر فرآیندهای هیدرومورفولوژیک بر استقرارهای باستانی دشت شوشان غربی
رضا معتمد
2
پهنه بندی و ارزیابی آسیب پذیری ناشی از زمین لغزش ها در حوضه های کوهستانی استان گلستان
واله طاهری
3
تعیین و ارزیابی توانمدی های گردشگری منطقه فیروزکوه بر اساس پتانسیل های ژئوتوریسمی
سمیه جهانتیغمند
4
تحلیل و ارزیابی تغییرات شوری خاک در لندفرم های بیابانی منطقه سبزوار با استفاده از داده های دورسنجی و آمار مکانی
زهرا داورزنی
5
تحلیل و پهنه بندی آگروتوریسم و اکوتوریسم منطقه سوادکوه
لیلا پورتدین
6
پهنه بندی و تعیین مکان های بهینه جهت توسعه فیزیکی شهر جدید هشتگرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک
معصومه اکبری زیارانی
7
مدل سازی و تحلیل آسیب پذیری ناشی از فرونشست زمین در دشت جنوب غربی تهران
فاطمه عمادالدین
8
امکان سنجی ایجاد ژئوپارک در منطقه کبیرکوه زاگرس
سیده زهرا یوسفی زاده
9
تحلیل و ارزیابی کیفیت مورفولوژیکی رودخانه ها به روش MQI ، مطالعه موردی رودخانه جاجرود از سد لتیان تا سد ماملو
نازلی تقدسی
10
تحلیل سیستمی متغیرهای موثر در مورفولوژی و توسعه خندق ها و مخاطرات ناشی از آن در حوضه مهران لامرد استان فارس
مهدی احمدی
11
تحلیل رفتاری فرکتالی ویژگی های ساختاری لندفرم ها، مطالعه موردی نمونه هایی از واحدهای ژئومورفولوژیک ایران
میترا صابری
12
تحلیل تحولات لندفرمی ناشی از تغییرات کاربری زمین در محدوده کرج- هشتگرد
مهنوش رضایی
13
مدل سازی رابطه پارامترهای زمین محیطی لندفرم ها با وقوع توفان های ریزگردی در شمالغرب ایران مرکزی
مریم عنایتی
14
تحلیل روند بیابان زایی بخشی از حوضه یزد- اردکان بر اساس شواهد ژئومورفولوژیک
منیره رعیتی شوازی
15
مدل سازی جریان پایه ساز با استفاده از پارامترهای ژئومورفولوژیکی در حوضه کرخه
رحیم کاظمی
16
تحلیل نقش زمین گردشگری در برنامه ریزی مقاصد گردشگری منطقه الموت قزوین
محمد طاهرخانی
17
طبقه‌بندی هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزگن
صدیقه لایقی
18
تحلیل مخاطرات ژئومورفیک شهرستان دماوند به منظور ارزیابی آسیب پذیری سکونتگاه ها
فاطمه یوسفی تسیه
19
پهنه بندی توانمندی های طبیعت گردی استان البرز
حسنا حیدری باوندپور
20
ارزیابی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین برای گسترش کالبدی شهر مریوان
مژده فریدونی کردستانی
21
شناسایی و پهنه بندی اراضی مستعد توسعه کالبدی بر مبنای پارامترهای طبیعی در استان البرز
فاطمه حسین پورفرزانه
22
مکان یابی نواحی مناسب اسکان و خدمات رسانی در هنگام وقوع زلزله
زهرا ستوده غضنفرخانی
23
کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای شهری و روستایی شهرستان اراک
سمیه زنگنه
24
پهنه بندی آسیب پذیری ناشی از زلزله با استفاده از مدل های ا اچ پی-و فازی در شهر اهر
محیا تاجیک
25
مدل سازی پهنه بندی ژئوتکنیکی با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چند معماره و جی ای اس در منطقه شیراز
سپیده حیدرزاده کشوری
26
تحلیل دینامیک دامنه ها با استفاده از داده های راداری و ارزیابی ریسک زیرساختهای حوضه الموت قزوین
طاهره کریمی
27
تحلیل و ارزیابی تغییرات شاخص های بیابان زایی در لندفرم های منطقه شمال استان اصفهان
جعفر گنجعلی
28
تحلیل ارتباط لندفرم ها و الگوهای طراحی چشم انداز و تدوین الگوی نوین برای طراحی ژئومورفیک چشم انداز
مهدی جمالی
29
تحلیل و ارزیابی اثرات زمین محیطی سد سلما بر منطقه مرزی هریرود ( تایباد تا سرخس)
حجت شاکری زارع
30
پهنه‌بندی اکو‌توریسم استان کردستان با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژی
پیمان کیانپور
31
تحلیل چیدمان ژئوسیناپس های آبی جهت کنترل سیلاب های منطقه دهلران
مونا ولدی
32
هویت آفرینی مناظر ژئومرفیک در تشکیل نهادهای بنیادین اجتماعی نمونه موردی: چاله ی یزد
سمیه شهری
33
پهنه‌بندی و برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل‌های خانواده USLE ، مطالعه موردی: حوزه آبخیز خامسان استان کردستان
پروانه مجیدی
34
آینده نگری مناطق مورفوکلیماتیک و برآورد مخاطرات سیلاب و فرسایش خاک بر پایه سناریوهای تغییر اقلیم(مطالعه موردی: استان البرز)
مرضیه اقاعلیخانی
35
مدل سازی و پهنه بندی فرونشست در جنوب غرب تهران با استفاده از مولفه های ژئومورفولوژیکی و روش شبکه عصبی مصنوعی
معصومه پیشرو وشمه سرایی
36
تحلیل مورفومتریک تپه های ماسه ای و مخاطرات ناشی از جابجایی آن ها در دشت سیستان
مهدی حیدری نسب
37
بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی شهر قروه به منظور پهنه‌بندی تناسب اراضی برای توسعه کالبدی
هاجر رضایی
38
تحلیل تاثیر فرآیندهای هیدروژئومورفیک بر استقرارهای باستانی دشت شوشان غربی
رضا معتمد
39
مدل سازی جریان پایه با استفاده از پارامترهای ژئوموفولوژیکی در حوضه کرخه
رحیم کاظمی
40
شناسایی و طبقه بندی لندفرم هابا استفاده از روش های بصری نیمه اتوماتیک درحوضه یزد-اردکان
سید مهدی پورباقر کردی
41
پهنه‌بندی اکو‌توریسم استان اردبیل با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژی
قادر پاکنفس
42
طبقه بندی الگوی رودخانه‌ای بر اساس روش راسگن مطالعه موردی: رودخانه نعمت آباد استان همدان
سمیه بابائی زاده
43
تحلیل رفتاری فرکتالی و ویژگیهای ساختاری لندفرم ها، مطالعه موردی: نمونه هایی از واحدهای ژئومورفولوژیک ایران
میترا صابری
44
بررسی علل ایجاد فروچاله ها و تهیه نقشه خطر وقوع( مطالعه موردی: دشت ابرکوه،یزد)
نعیمه السادات محصل همدانی
45
پهنه بندی اکوتوریسم ناحیه غرب استان گلستان با تاکید برظرفیت های ژئوموفولوژیکی
طیبه لکزایی
46
کاربرد ژئومورفولوژی در ارزیابی و تولید نقشه های تناسب زمین در شهرستان بهبهان(خوزستان)
راضیه طیبی
47
ارزیابی و توان سنجی پتانسیل های اکوتوریسم شهرستان طالقان
فاطمه حسین نژاد
48
ارزیابی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین جهت توسعه فیزیکی شهر دیواندره با استفاده از مدل منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHPدر محیطGIS
هاشم حسینی
49
ارزیابی مخاطرات ژئومورفولوژیکی (با تاکید بر سیلاب و زمین لغزش)در محیط سیستم اطلاعات جغرافیاییGISمطالعه موردی شهرستان شیروان
صغری غلامی
50
مطالعه ویژگی های ژئومورفولوژیکی و خاک شناسی منطقه هرمزآباد(جنوب استان اصفهان)جهت تعیین قابلیت اراضی
اسماعیل منصوریان سمیرمی
51
رویکرد ژئومورفولوژی در مطالعات آمایش سرزمین با تاکید بر استقرار سکونتگاههای روستایی با استفاده از مدل فازی و GIS(مطالعه موردی طارم)
الهه عراقیان رامشی
52
ارزیابی مکانیابی تالاب ها در غرب تهران
فرزانه درخشان بابائی
53
بررسی و شناسایی اشکال ژئومورفولویکی جنوب دریاچه نمک کاشان با استفاده ازتصاویر ماهواره ای و سنجش از دور
عصمت جاورانصاری
54
سبک شناسی(استایل) سیستم رودخانه ای، رویکردی نوین برای مدیریت و کاهش مخاطرات درحوضه کرج
شیلا حجه فروش نیا
55
شناسایی و تحلیل منابع محلی تولید گرد و غبار در استان قم در راستای مدیریت محیطی و کاهش مخاطرات
غلامعلی اناری بیدگلی
56
بررسی خصوصیات فراکتالی و خود سازماندهی در شبکه های زهکشی
میترا صابری
57
تعیین و ارزیابی توانمندی های گردشگری منطقهء فیروزکوه بر اساس پتانسیل های ژئوتوریسمی
سمیه جهان تیغ مند
58
ارزیابی ژئومورفولوژیکی
فرزانه درخشان بابائی
59
طبقه بندی کلان واحدهای مورفوکلیماتیک ایران
محمد مهدی کاظمی
60
تحلیل یکپارچگی اکوژئومورفیک کریدور رودخانه‌ای کن در کلان‌شهر تهران
امیر الهیاری
61
ارزیابی نیاز جریانی زیست محیطی بستر رودخانه مرزی هریرود بعد از احداث و آبگیری سد سلما افغانستان (با روش های هیدرولوژیکی)
حجت شاکری زارع
62
هویت آفرینی مناظر ژئومورفیک در تشکیل نهادهای بنیادین اجتماعی(نمونه موردی : چاله ی یزد )
سمیه شهری
63
تحلیل قابلیت ها و محدودیت های ژئومورفولوژیک در گسترش کالبدی شهر سبزوار
محدثه عباسی
64
ارزیابی پتانسیل ژئوتوریسم و نقش آن در برنامه آمایش ولایت کابل (افغانستان)
نوراحمد احمدی
65
ارزیابی آسیب پذیری شهر خاش در مقابل سیلاب
مجید ناصری مارندگان
66
تحلیل چیدمان ژئوسینابس‌های آبی جهت کنترل سیلاب‌های منطقه دهلران
مونا ولدی
67
تحلیل عوامل انسانی(انسان ساخت) در تشدید رخداد سیلاب شهر ایلام
یاسر اکبری
68
ارزیابی شاخص پتانسیل ژئومورفولوژی آنتروپیک در منطقه دورود
فاطمه فرنیا
69
پیامدهای زلزله سیلاخور بر مناطق روستایی
محمد نوروزی علم
70
تحلیل کیفیت مورفولوژیکی و امکان احیا و بازیابی کریدور رودخانه ای شهری زاینده رود (از پارک ناژوان تا پل اشکاوند)
مرضیه احمدی
71
تحلیل کیفیت مورفولوژیکی و امکان احیا رودخانه شهری زاینده رود (از پارک ناژوان تا پل اشکاوند)
مرضیه احمدی
دروس ترم جاری
023 - روش شناسی در قلمرو ژئومورفولوژی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
112 - کابرد مدل ها در تحلیل های کمی ژئومورفولوژی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
043 - مخاطرات ژئومورفولوژی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
113 - مسائل آب - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30