ورود به پنل کاربری
تاج الدین کرمی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

Personal Details:

First Name: Tajeddin

 Last Name: Karami

Electronic Address: Karami_ta@yahoo.com

 

 EDUCATION:

2011- PhD in Geography and Urban Planning from Kharazmi University, Theran, Iran;

2000 - Master of Geographic Information System and Remote Sensing from Tarbiat Modares University, Theran, Iran;

1997- Bachelor of Physical Geography from University of Tehran, Theran, Iran.

 

If there are images in this attachment, they will not be displayed.   Download the original attachment

Work Experiences

1-Assistant Prof of Geographical Sciences the faculty of Geographical Sciences of Kharazmi University

2- Activities in Tehran Urban Planning & Research Center from 2007 to 2014 in the following posts:

2-1 Expert of financial & managerial infrastructures research team (since 2010);

2-2 Consultant of the deputy director of researches in Planning & Research Center (2008-2010);

2-3 Director of research planning in Planning & Research Center (2006-2008);

2-4 Expert of research assistance in Planning & Research Center (2005-2006).

2 Consultant of Coordination and Planning Office for Construction Assistance Projects of Islamic Revolution Housing Foundation from 2006 to 2012 in the field of application of Geographic Information System (GIS) on rural planning.

3 Cooperation with architect & planner consulting engineers of EMCO IRAN since 2002 as a director and consultant of GIS.

4 Teacher of middle and high schools in Chegni County of Khorramabad, region 2 of Khorramabad and region 4 of Tehran from 1991 to 2002.

 

Research Activities

Theses and Dissertations

1- Master's thesis entitled "Optimal Land Use Modeling Using Remote Sensing and GIS in Khorramabad Region";

Supervisor: Dr.  Manouchehr Farajzadeh

2- PhD thesis entitled "Spatial Inequality in the Process of Physical Urban Expansion: Case Study, Tehran" from Kharazmi University, Theran, Iran,2011;

Supervisors: Dr. Mohamad Soleimani and Dr. Hassan Afrakhteh.

 

Scientific & Research Articles

1- Published article named "Optimal Land Use Modeling Using Remote Sensing and GIS in Khorramabad Region",2003;

2- Article named "Philosophical-Conceptual Explanation of Political Geography of City" (year 6th, issue 3, autumn 2010) published in research-scientific magazine of Iranian Association of Geopolitics with ISC rating;

3- Article named "Determinations of Urban Political Ecology: The Distribution Pattern Canopy Cover of Tree and Spatial inequality in Tehran" published in Urban Regional Studies magazine of University of Isfahan; 2012;

4- Article named "The Role of Spatial Distribution Pattern Canopy Cover of Tree in Representing the Quality of the Urban Environment of Tehran" published in Landscape Architecture magazine of Iranian Society of Landscape Professions,2013;

5- Article named "Spatial Analysis of Uneven Development in Iran Using Regional Accounts",2014;

6- Collaborative article named "Spatial Analysis of Uneven Development and Ethnic Migrations in Iran" published in the first issue of "Irane Ayande" magazine (summer 2012);

7- Article named "The Role of Social Stratification in the Spatial Distribution of Vulnerability to Environmental Hazards in the City of Tehran" published in the first issue of Spatial Analysis of Environmental Hazards magazine, issue 1, spring 2015.

 

Other Published Articles

1- Articles named "Investigating the trend of tourism in Iran" and "difficulties of tourism development in Iran" published in "Payame Sabz" magazine, issues 60 and 61, 2005;

2- Articles named "The position of river valleys in the urban metabolism and the necessity of considering ecological thresholds in using them" published in "Payame Sabz" magazine, issue 93, 2010;

3- Article named "political ecology approach to urban landscapes" published in "Payame Sabz" magazine, issue 98, 2011;

4- Panel discussions on challenges and shortcomings of urban management in metropolises published in "Tadbir" magazine, issue 241, 2012;

 

Articles In Conferences and Presentations

1- Article and presentation about "application of GIS in providing parks security" in the first national seminar on park security (2002);

2- Article presented to a conference on sustainable development perspective of Tehran's regions (2014), entitled "realization of sustainable urban development in Tehran through application of GIS and processing spatial data" (with emphasis on region 17);

3- Article presented to the eleventh conference of geographers (2010), entitled "spatial analysis of regional accounts emphasizing the geography of Tehran urban collection";

4-Article and presentation entitled "Spatial Analysis of Uneven Development and Ethnic Migrations in Iran" to a conference on the prospect of ethnic minorities on the horizon of 1404;

5- Presentation to general managers of state housing foundations about "application of GIS in preparation and presentation of rural guide plans", in the conference hall of the Islamic Revolution Housing Foundation, 2007;

6- Presentation and training workshop for directors of technical offices of Islamic Revolution Housing Foundation across the country entitled "application of GIS in preparation and presentation of rural guide plans", in Islamic Revolution Housing Foundation, Isfahan, 2007;

7- Presentation and teaching in training workshop explaining the instructions in the application of GIS in preparation and presentation of rural guide plans, in Islamic Revolution Housing Foundation, Shiraz, 2010;

8- Presentation in the training workshop to experts of technical offices of Islamic Revolution Housing Foundation from across the country in Isfahan, 2011;

9- Presentation entitled application of GIS in rural planning to Geomatics conference held in National Cartographic Center of Iran, 2011;

10- Joint article with Dr. Farhad Azizpour and Mrs. Fateme Kord named "Integration of spatial data for rural guide plan using GIS" presented to Geomatics conference held in Shahid Beheshti University of Tehran, 2012;

11- Article entitled "Contemporary Urban Determinations and Reproduction of Spatial Inequality in Iran" presented to "International Conference on Urban Change in Iran", London, November 2012;

12- Presentation entitled "urbanism, urban governance and developing friendship circles" to the Seventh Annual Congress of Iranian Political Science Association, 2013;

13- Presentation entitled "the role of centralization and uneven development in developing spatial inequality in Tehran" to a conference on decentralization and reorganization of the capital, 2014;

14- Presentation entitled "The role and status of cities and urban planning for climate change" to the thirtieth scientific meeting of Hosseiniyeh Ershad publuc library, 2015.

 

Scientific & Specialized Meetings Planning

1- Planning for a specialized seminar on "standardization of address system based on the G-NAF" with the presence of Prof. Abbas Rajabifard, a professor at the University of Melbourne, Australia, in collaboration with Tehran Urban Planning & Research Center and Tehran Municipality ICT Organization held in Tehran Municipality ICT Organization Meeting Center, 2010;

2- Planning for a specialized meeting on criticizing "cities in globalization process" book held in Niavaran Cultural Center, 2010;

3- Planning for a scientific & specialized Meeting on "researching the future of geography and urban management", 2014;

4- Planning for a scientific & specialized Meeting on "the application of remote sensing technologies for urban development management in Tehran", 2014.

 

Awards:

Best Phd Thesis Award from the faculty of Geographical Sciences of Kharazmi university in 2011;

Best Phd Thesis Award from International Festival of Research and Innovation of Urban Management (Tehran International Award) in 2011.

 

 

 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توانهاي محيطي در برنامه ريزي توسعه پايدار شهري 1812574 2 55 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
كاربرد جي اي اس در برنامه ريزي شهري 1812009 2 29 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
مباني سنجش از دور 1811009 2 31 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي 1811027 2 30 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
مخاطرات طبيعي 1811026 2 30 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
نمایش 5 نتیجه