دانشکده علوم جغرافیایی- معاونت آموزش
معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/5 | 

 

دانشیار گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
رزومه علمی
رزومه بین المللی
شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
پست الکترونیک: 
rabieekhu.ac.ir


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.8228.58035.fa.html
برگشت به اصل مطلب