اعضای هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی

 | تاریخ ارسال: 1400/7/27 | 
 اعضای هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی(به ترتیب حروف الفبا):

 دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی

  
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک: a_ahmadabadiyahoo.com
 
   دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

   رزومه علمی

   رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: mehryakbarykhu.ac.ir
   استادیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

   رزومه علمی

   رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: Eftekharikhu.ac.ir
  استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

   رزومه علمی

   رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: hejazizadehkhu.ac.ir
   استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی


 
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک:  salighehkhu.ac.ir

 
  استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی


 
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک: saffarikhu.ac.ir
  استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: ghanavatikhu.ac.ir
   دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

   رزومه علمی

   رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: karamkhu.ac.ir

 
  استادیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

   رزومه علمی

  رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: kianikhu.ac.ir

   دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

    رزومه علمی

   رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: kianikhu.ac.ir
 

استاد بازنشسته گروه جغرافیای طبیعی

 
  استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

   رزومه علمی

   رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: alijanikhu.ac.ir

 
 

دفعات مشاهده: 4299 بار   |   دفعات چاپ: 321 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر