برگزاری کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد

 | تاریخ ارسال: 1402/3/9 | 


دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کانال ایتا دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1402/3/8 | 

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مصاحبه دکتری دانشکده علوم جغرافیایی

 | تاریخ ارسال: 1402/3/6 | 

دفعات مشاهده: 84 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فصلنامه پژوهش های تغییرات آب وهوایی

 | تاریخ ارسال: 1402/3/2 | 

دفعات مشاهده: 46 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دوره دوم طرح دستیار فناوری- دانشگاهها و موسسات پژوهشی ( erp )

 | تاریخ ارسال: 1402/3/1 | 

دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نشست معرفی ونقد کتاب اصول کشورداری

 | تاریخ ارسال: 1402/2/31 | 

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تجربه هایی از کوه نوردی مسئولانه در کشور های دیگر (با نگاهی به مسائل محیط زیستی دماوند )

 | تاریخ ارسال: 1402/2/31 | 

دفعات مشاهده: 47 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش فعالیت علمی دانشگاه خوارزمی در رتبه بندی isc در شش سال اخیر

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان انتخاب کارگزار دبیرخانه طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله محور (طرح شهید بابایی)بنیاد ملی نخبگان

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان پذیرش پژوهشگران پسادکتری در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تقویم کارگاه های آموزشی خرداد ماه ۱۴۰۲ ( erp )

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دوره اموزشی ثبت اختراعات نرم افزاری ( erp )

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حمایت مالی از اجرای پروژه در قالب طرح های مطالعاتی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل صندوق حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

دفعات مشاهده: 57 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ابلاغ آیین نامه پژوهشکده زعفران (حمایت از طرحهای پژوهشی) ( erp )

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان حمایت ازطرح کسرخدمت سربازی سال ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولویت های تحقیقاتی وپژوهشی مصوب سال ۱۴۰۲ شرکت آب وفاضلاب کرج

 | تاریخ ارسال: 1402/2/19 | 

دفعات مشاهده: 92 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرخوان ارسال مقالات در خصوص حقوق آب وبرق

 | تاریخ ارسال: 1402/2/19 | 

دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان همکاری -سازمان نوشازی شهر تهران

 | تاریخ ارسال: 1402/2/19 | 

دفعات مشاهده: 89 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه شناسایی گزینه های راهبردی شهر تهران با توجه به سناریوهای مختلف در افق ۱۴۲۰

 | تاریخ ارسال: 1402/2/19 | 
دفعات مشاهده: 82 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر